Skip to main content

Cenník zubnej kliniky

Preventívna stomatologická prehliadka
12 EUR
Vyžiadané akútne ošetrenie mimo ordinačného času
50 EUR
Rtg ortopantomogram
25 EUR
Rtg snímka intraorálna zubov, BTW
10 EUR
3D snímok
40 EUR
Lokálna intraligamentárna anestéza
10 EUR
Injekčná anestéza k extrakcii nadštandart
25 EUR
Mandibulárna anestéza
15 EUR
Vylúčenie dentálnej fokálnej infekcie
20 EUR
Vyžiadané vyšetrenie počas ordinačného času
50 EUR
Pacient sa nedostavil na vyšetrenie
30 EUR

Záchovná stomatológia

Kompozitné výplne
Výplň kompozit – jedna plôška
100 EUR
Výplň kompozit – dve plôšky
150 EUR
Výplň kompozit – dve plôšky - práca nad jednu hodinu
170 EUR
Výplň kompozit – tri plôšky
190 EUR
Fotokompozitná dostavba
260 EUR
Dočasná výplň
20 EUR
Endodoncia – plnenie koreňových kanálikov
Dočasné ošetrenie koreňových kanálikov
od 20 EUR
Definitívna výplň 1 KK
45 – 85 EUR
Definitívna výplň 2 KK
55 – 105 EUR
Definitívna výplň 3 a viac KK
80 – 200 EUR

Chirurgická stomatológia

Extrakcia zuba 1 koreňová
25 EUR
Extrakcia zuba viackoreňová
40 EUR
Lokálna anestéza
5 - 15 EUR
Použitie hmoty MTA, Biodentine, FRC eap
25 EUR
Reendodoncia 1KK
od 70 EUR
Sutúra extr. rany
20 EUR
Sklenný čáp
55 - 75 EUR
Odtlačok čeluste, sánky
20 - 30 EUR
Chirurgická extrakcia
55 - 85 EUR
Vestibuloplastika
85 EUR
Resekcia koreňového hrotu
35 EUR
Atraumatická extrakcia viac koreň. Zuba – periotom, luxator
65 EUR
Atraumatická extrakcia 1 koreňa – periotome, luxator
60 EUR
Sutúra extrakčnej rany – atraumatické šitie
20 EUR
Neplánovaná chirurgická extrakcia zuba - atraumatická
120 EUR
Hemiextrakcia, hemisekcia
65 EUR
Dezinfekény výplach
10 EUR
Alveogyl, revízia rany
25 EUR
Trepanácia alveolu
65 EUR
Príplatok k certifikovaným chirurgickým výkonom I.
75 EUR
Príplatok k certifikovaným chirurgickým výkonom II.
100 EUR
Príplatok k certifikovaným chirurgickým výkonom III.
160 EUR
Príplatok k certifikovaným chirurgickým výkonom IV.
200 EUR

Fixná protetika

Dlahovanie zubov pomocou sklenného vlákna – aj 1 zub
15 EUR
Mostík na sklennom vlákne
500 EUR
Liaty kovový čap
85 EUR
Sklenný čap – FRC čap, koreňová inlay
75 EUR
Odstránenie kovového alebo FRC čapu z kanálika
40 EUR
Ochranný mostík frezovaný
70 EUR
Kovokeramická korunka
330 EUR
Lithium Disilicate korunka
400 EUR
Zirkon-oxidová korunka
400 EUR
Sňatie fixnej náhrady za každú pilierovú konštrukciu
30 EUR
Znovunasadenie fixnej náhrady
25 EUR

Snímateľná protetika

Kombinovaný odtlačok/sken
30 EUR
Obrúsenie 1 pahyla
15 EUR
Adhezívna fixácia
10 EUR
Čiastočná snímateľná náhrada - flexibilná
400 EUR
Dolderov/Gilmorov strmeň
350 EUR
Zásuvný spoj
200 EUR
Skeletova snímateľná náhrada
1000 EUR
Snímateľná dlaha, ochranná dlaha pre športovcov
100 EUR
Dlaha proti bruxizmu
65 EUR
Totálna protéza nadštandart
600 EUR
Čiastočná imediátna náhrada do 4 zubov
200 EUR
Čiastočne snímateľná náhrada nadštandart
600 EUR
Rebazácia náhrady – každej
60 EUR

Cenník výkonov ústnej hygieny

Dentálna hygiena
40 EUR
Dentálna hygiena samoplatca
40 EUR
Dentálna hygiena deti
30 EUR
Kontrolná dentálna hygiena
30 EUR
Kontrolná dentálna hygiena samoplatca
30 EUR
Inštruktáž, nácvik ústnej hygieny
15 EUR
Ambulantné bielenie zubov čeľuste a sánky
Domáce bielenie – dlaha a gél
150 EUR
Kombinované bielenie
350 EUR
Zubná kefka
5 EUR
Detská zubná kefka
5 EUR
Jednozvazková kefka – single kefka
5 EUR
Medzizubná kefka
1,50 EUR
Superfloss
4 EUR
ELMEX gelée
8 EUR
CURASEPT gél
4 EUR
Ustna voda 100ml
4 EUR
IDK Piksters bal.
8 EUR
IDK CPX Perio bal.
8 EUR
IDK CPX Prime bal.
8 EUR
Zubná pasta
3,50 EUR

Implantologia

Konzultácia k implantátom
0 EUR
Otvorený sinus lift
500 EUR
Uzatvorený sinus lift
od 200 EUR
Ball abutment
250 EUR
Frezovaná práca angulovaný abutment
250 EUR
Vhojovák
50 EUR
Okamžitá implantácia + Compact Bone B
650 EUR
Bone split
650 EUR
Zavedenie implantátu
500 EUR
Nadstavba na implantát – Abutment
100 EUR
Korunka na implantát
450 EUR
Náhrada 1 zuba – Implantat abutment , korunka
Miniimplantáty guličkové
350 EUR
Výmena 1 gumičky v protéze
40 EUR
Totálna náhrada na guličkových implantátoch
All on four
5900 EUR
All on six
7000 EUR
Protéza na titánovom základe
3500 EUR
Odtlačok implantátu
50 EUR
Tunelová augmentácia
300 EUR
Augmentácia kostí
od 200 EUR
Khoury technika augmentácie
500 EUR
Sausage technika augmentácie
700 EUR
PRF
50 EUR
Socket preservation + extrakcia zuba
200 EUR
Socket shield
100 EUR
Krycia membrána
od 100 EUR
Multiunit abutment
250 EUR
Implantoplastika
100 EUR
Explantácia
100 EUR